Teflon og avfettingsspray 2pk, STD

99,-

Produktbeskrivelsearrow down icon

Dette essensielle settet gir deg en god start på godt vedlikehold, som forlenger sykkelens levetid. Inneholder praktiske og effektive sprayflasker.

Settet består av:

150 ml TF/2:
TF/2 er en teflonbasert oljespray for alle oljetrengende deler på sykkelen, og spesielt godt egnet til sykkelkjeder. TF/2 fortrenger vann samtidig som den etterlater seg en tynn, beskyttende teflonfilm som forlenger de ulike delenes levetid.

150 ml Citrus-avfetting
Citrus-avfetting er en svært effektiv spray for avfetting og rensing av sykkelkjede og andre olje-/fett-tilgrisede sykkeldeler. Sprayen gir en unik mulighet til å nå steder på sykkelen som er vanskelig tilgjengelig. Inneholder naturlige sitronoljer.

Ekstremt brannfarlig
Gjentatt eksponering kan gi tørr eller sprukket hud. Oppbevares utilgjengelig for barn. Holdes vekk fra antennelseskilder. Røyking forbudt.

Unngå innånding av spraytåke. Unngå hudkontakt. Får man stoffet i øynene: Skyll straks grundig med store mengder vann, og kontakt lege. Ved svelging må lege kontaktes øyeblikkelig og vises etikett eller emballasje. Må bare brukes på godt ventilerte steder. Trykkbeholder. Skal beskyttes mot sollys og må ikke utsettes for temperaturer over 50 grader. Må ikke punkteres eller brennes, selv ikke når den er tom. Må ikke anvendes i nærheten av åpen ild eller glødende materiale. Holdes vekk fra antennelseskilder. Røyking forbudt. Oppbevares utilgjengelig for barn. Må beskyttes mot sollys og må ikke utsettes for temperaturer over 50 grader.

close icon

Velkommen til vår nye nettbutikk! Klikk her for å gå tilbake til den gamle xxl.no

close icon

Denne nettsiden bruker cookies

Abonner på vårt nyhetsbrev

Ved å melde deg på godkjenner du våre betingelser.