Personvernerklæring for XXL

XXL tar personvern på alvor. Du skal ha tillit til at vi behandler personopplysninger på en betryggende måte og i samsvar med gjeldende regler. I denne personvernerklæringen forklarer vi hvorfor vi samler inn informasjon om deg, hvilke personopplysninger vi behandler og hvordan vi tar vare på personvernet ditt.

XXL Sport og Villmark AS (heretter XXL) org. nr. 881 932 792 er behandlingsansvarlig for behandling av personopplysningene etter denne personvernerklæringen.

Dersom du har spørsmål om behandling av personopplysningene dine eller ønsker å bruke dine rettigheter etter personvernlovgivningen, kan du kontakte vår kundeservice via epost: kundeservice@xxl.no. Videre kan du når som helst kontakte oss, eller endre opplysningene dine, på din personlige side: xxl.no/login.

Vi kan også kunne behandle personopplysninger på andre måter enn nevnt nedenfor, men da vil vi informere de personopplysningene gjelder på andre måter enn gjennom denne erklæringen.

Hvorfor og hva slags personopplysninger vi samler inn og behandler

Vår behandling som behandlingsansvarlig av personopplysninger er basert på den virksomhet vi driver og formålet med vår virksomhet, dvs. salg av sportsutstyr mv., se mer nedenfor om formålet med behandling av de enkelte personopplysninger.

Vi samler inn og bruker dine personopplysninger til ulike formål avhengig av hvem du er og hvordan vi kommer i kontakt med deg. Nedenfor følger det informasjon om personopplysninger vi behandler om deg, formålet og det lovlige grunnlaget med behandlingen, hvor lenge vi behandler personopplysningene, mv.

Med «personopplysninger» menes alle opplysninger som kan knyttes til en fysisk person, som deg.

Med «behandling» menes alt som foretas med personopplysninger, som innsamling, registrering, organisering, strukturering, lagring, tilpasning eller endring, gjenfinning, konsultering, bruk, utlevering ved overføring, spredning eller alle andre former for tilgjengeliggjøring, sammenstilling eller samkjøring, begrensning, sletting eller tilintetgjøring.

Hvilke opplysninger behandler vi og hvordan henter vi inn disse?

Hvilke av dine personopplysninger vi behandler, avhenger av hvordan du samhandler med oss, innstillingene dine på "Mine sider", om du er medlem av vårt lojalitetsprogram XXL Reward og i noen tilfeller lovgivning (for eksempel ved kjøp av våpen).

I hovedsak samler vi inn følgende opplysninger:

Opplysninger du gir til oss: Når du handler hos oss, registrerer og administrerer egen bruker på våre nettsider, melder deg inn i vårt lojalitetsprogram XXL Reward, kontakter oss via kundeservice, deltar i kundeundersøkelser eller konkurranser, melder deg på arrangementer eller representerer en av våre bedriftskunder, leverandører eller samarbeidspartnere, oppgir du personopplysninger. Disse opplysningene kan inkludere:

 • Kontaktinformasjon (for eksempel navn, adresse, telefonnummer, e‑postadresse). Dersom du er kontaktperson som ledd i næringsvirksomhet, kan du også måtte oppgi stillingstittel og foretaksnavn.
 • Innloggingsinformasjon (for eksempel e-postadresse, brukernavn og passord).
 • Kontoinformasjon (for eksempel identifikator, fødselsdato, medlemskap i lojalitetsprogram, og kjøpshistorikk).
 • Kjøpshistorikk (for eksempel informasjon om tidligere kjøp og bruk av rabatter. Dersom du handler våpen, behandler vi i tillegg dato for kjøp, informasjon om tillatelse, informasjon om våpen og ammunisjon).
 • Informasjon som du oppgir i forbindelse med dine henvendelser til vår kundeservice (for eksempel kontaktinformasjon eller andre verifiseringsopplysninger og innholdet i henvendelsene dine).
 • Informasjon om deltakelse på arrangement eller i konkurranser.

Dersom du søker jobb hos oss vil vi behandle dokumentasjonen du sender til oss. Dette kan i tillegg til kontaktopplysninger være CV, søknad, attester, vitnemål og referanser.

Opplysninger vi samler inn via bruk av tjenester: I noen tilfeller samler vi inn dine personopplysninger automatisk, for eksempel når du besøker nettsiden vår eller benytter tjenester gjennom lojalitetsprogrammet vårt XXL Reward. Avhengig av hvilke tjenester du bruker, kan disse opplysningene omfatte følgende:

 • Kjøpshistorikk, informasjon om hvilke nettsider du har besøkt eller varer du har vært interessert i.
 • Bonuser eller rabatter du har opparbeidet deg gjennom lojalitetsprogrammet XXL Reward.
 • Lokasjonsdata, IP-adresse og bruksopplysninger når du bruker tjenestene våre (som når og hvordan du bruker nettsiden vår, måltall knyttet til leveranse av epost eller annen kommunikasjon til deg eller hvor ofte du logger inn i kundeklubben).
 • Analyse, som innebærer bruk av tredjeparts analysetjenester. Disse tjenestene bruker informasjonskapsler og liknende teknologi for å samle inn og analysere opplysninger om bruken av tjenesten samt rapportere aktiviteter og trender.
 • Informasjon via sosiale medieplattformer, for eksempel når du liker eller deler et innlegg på Facebook-siden vår (eller andre sosiale media), følger oss på sosiale media eller for eksempel legger igjen kommentarer.

Hvem behandler vi personopplysninger om?

Denne personvernerklæringen omfatter vår behandling av personopplysninger om følgende:

 • Våre kunder i butikker og på våre nettsider
 • Besøkende på våre nettsider
 • Deltakere på våre arrangementer
 • Medlemmer av vårt lojalitetsprogram XXL Reward
 • Kontaktpersoner hos våre forretningskunder, leverandører og samarbeidspartnere
 • Jobbsøkere

Hva brukes opplysningene til og hva er behandlingsgrunnlaget?

Nedenfor angir vi formålene med vår behandling av dine personopplysninger og behandlingsgrunnlaget for denne behandlingen:

 • Levere tjenester: Når du foretar et kjøp hos oss, benytter deg av tjenester i kundeklubben eller deltar på arrangementer eller i konkurranser hos oss, behandler vi personopplysninger for å oppfylle våre plikter etter avtale med deg eller som følger av lovverket.

 • For å gi deg tilgang til nettsider og funksjoner: Når du registrerer deg som bruker eller som medlem i XXL Reward, behandler vi personopplysningene dine for å gi deg tilgang til nettsiden og relevante funksjoner. Vi behandler disse opplysningene på bakgrunn av ditt samtykke.

 • For å kommunisere med deg: Vi bruker personopplysninger for å kommunisere med deg om kjøp, kontoen din eller til å svare på henvendelser i kundesenteret. Vi behandler slike personopplysninger på bakgrunn av å oppfylle avtale med deg eller vår berettiget interesse i å ha kontakt med og kommunisere med andre.

 • For å sende deg anbefalinger og relevant markedsføring: Vi behandler dine personopplysninger for å gi deg tilpassede tilbud, markedsføring og annonsering på SMS, epost, internett og sosiale medier når du har samtykket til dette.Dersom du er medlem av vår kundeklubb XXL Reward, kan vi også bruke personopplysningene dine til å sende deg nyhetsbrev og SMS med kundefordeler, tilbud og relevant informasjon.

 • For å registrere din deltakelse i konkurranser og markedsundersøkelser: Vi behandler dine personopplysninger når du deltar i konkurranser eller markedsundersøkelser som vi arrangerer. Behandlingen skjer på grunnlag av ditt samtykke.

 • For å gjennomføre våre avtaler med forretningskunder, leverandører og samarbeidspartnere: Vi behandler personopplysninger om kontaktpersoner hos eksisterende og potensielle kunder, leverandører og andre samarbeidspartnere i forretningsforhold for å administrere våre kontrakter med disse.

 • For å registrere oppmøte på arrangementer: Vi behandler personopplysningene dine når du skal delta på arrangementer hos oss, for å gi deg nødvendig informasjon og for å kunne identifisere deltakere. Behandlingsgrunnlaget for denne behandlingen er ditt samtykke, og i noen tilfeller vår berettigede interesse i å administrere slike arrangementer.

 • For å gjennomføre rekrutteringsprosesser: Når du søker jobb hos oss behandler vi personopplysningene dine for å vurdere ansettelse, som er knyttet til å inngå en eventuell arbeidsavtale med deg om du blir ansatt.

 • Støtte og forbedre tjenesten: Vi bruker informasjonen som samles inn for å forbedre kundeopplevelsen på nettsider og tjenester, tilpasse og utvikle xxl.no, samt å tilby funksjonalitet i tjenestene. Vi benytter også informasjonen for å gi besøkende anbefalinger og tjenestetilpasninger som er mest mulig relevant for deg. Dette vil både bli gitt på bakgrunn av besøkendes atferd, f.eks. på bakgrunn av tjenester som er benyttet, linker det er klikket på, eller informasjon som er lest, og på bakgrunn av atferden til andre brukere med liknende bruksmønster. Dette gjøres på grunnlag av ditt samtykke og vår berettigede interesse i å tilby gode nettsider og få innsikt i hvordan nettsidene brukes.

 • For å ivareta sikkerheten på våre nettsider: Når du besøker våre nettsider, behandler vi personopplysninger om deg for å ivareta sikkerheten på våre nettsider. Dette inkluderer tiltak som å forhindre misbruk og utnyttelse av tjenesten, verne brukernes rettigheter og å sikre overholdelse av vilkårene våre. Vi behandler personopplysninger for dette formålet basert på vår berettigede interesse i å sikre tjenesten mot misbruk og utnyttelse.

 • For å ivareta sikkerheten i våre lokaler og butikker: For å beskytte våre ansatte, kunder, eiendommer, utstyr mv., vil vi benytte kameraovervåking i våre lokaler og i våre butikker. I denne forbindelse vil det kunne bli behandlet personopplysning for personer som er identifiserbare på overvåkingen, og vi behandler disse personopplysning basert på våre berettigede interesser i å foreta beskyttelsen som nevnt. Kameraovervåking er både egnet og nødvendig for å nå nevnte formål med overvåkingen, og vår berettigede interesse i å foreta overvåkning er forenelig med hensynet til ditt personvern. Det vil bli gitt informasjon om overvåkingen på de steder dette skjer. Opptak fra kameraovervåking vil slettes innen syv dager om ikke det er sannsynlig at opptakene vil bli utlevert til politiet. I sistnevnte tilfelle vil opptakene slettes etter 30 dager, med mindre annet kreves for juridiske formål.

 • Overholde juridiske forpliktelser: Vi bruker personopplysningene dine for å etterkomme henvendelser fra offentlige myndigheter, rettslige pålegg, gyldige henvendelser om fremleggelse av dokumenter mv. Dette inkluderer personopplysninger som er nødvendige for å kunne informere representanter og rådgivere, inkludert advokater og regnskapsførere. Vi bruker slike personopplysninger for å overholde lovfestede krav, regnskaps- eller sikkerhetskrav, samt for å reise påtale eller forsvare oss i forbindelse med rettssaker eller liknende rettsprosesser.

Bruk av informasjonskapsler (cookies)

Vi bruker informasjonskapsler (cookies) på våre nettsider. Du finner mer informasjon om hvilke cookies vi bruker, hvilke cookies du har akseptert og kan administrere cookies ved å klikke på ikonet nederst til venstre på nettsiden.

Utlevering av personopplysninger

Vi utleverer personopplysninger til tredjeparter kun i følgende tilfeller:

 • Til våre underleverandører når det er nødvendig for at de skal kunne levere tjenester til oss, slik som for eksempel fraktselskaper, leverandører av reparasjoner, leverandører av betalingsformidlingstjenester og leverandører av IT-tjenester. Vi inngår databehandleravtaler med slike tredjeparter, som hindrer dem i å bruke opplysningene på en annen måte.

 • Til offentlig myndigheter når vi har en rettslig forpliktelse til det, for eksempel etter regnskaps- og skattelovgivningen.

I enkelte tilfeller, for å oppfylle formålene som er beskrevet over, kan vi overføre personopplysninger til land utenfor EØS. I slike tilfeller vil vi sørge for at personopplysningene dine er tilstrekkelig sikret, og kun overføre i samsvar med reglene i GDPR kapittel V.

Lagring av personopplysninger

Vi oppbevarer personopplysninger bare så lenge det er nødvendig for det formål personopplysningene ble samlet inn for, og sletter opplysningene når de ikke lenger er nødvendige. Hvor lenge vi oppbevarer personopplysningene varierer ut fra hvordan opplysningene ble innhentet og formålet de ble innhentet for. Vi bruker følgende kriterier for å bestemme lagringsperioden:

 • Hvorvidt vi har et juridisk eller kontraktsmessig behov for å beholde opplysningene;
 • Hvorvidt opplysningene er nødvendige for å levere varer eller tjenester;
 • Hvorvidt du har mulighet til å få tilgang til eller slette opplysninger på medlemskontoen din, eller i XXL Reward;
 • Der behandlingsgrunnlaget er samtykke, når samtykket trekkes tilbake, eller en konto slettes eller avsluttes.

Når vi ikke lenger har et pågående berettiget behov for å behandle personopplysningene dine, blir de slettet eller anonymisert så raskt som mulig i samsvar med gjeldende lov.

Rettigheter

Når vi behandler dine personopplysninger, har du etter personvernlovgivningen en rekke rettigheter du kan gjøre gjeldene overfor oss:

 • Innsyn: Du har rett til å kreve innsyn i personopplysningene som behandles om deg.

 • Sletting: Du kan be oss slette personopplysningene dine, noe vi vil respektere og følge med mindre vi for eksempel er lovpålagt å oppbevare opplysningene dine eller det er andre forhold som gjør fortsatt lagring nødvendig.

 • Retting: Dersom personopplysningene som vi besitter om deg er uriktige kan du rette disse på «Mine sider», eller du kan kontakte oss og kreve at vi retter opp i dette.

 • Begrensninger i behandlingen: Du kan i samsvar med personvernlovgivningen også kreve at behandlingen vår av dine personopplysninger begrenses, dersom vilkårene for dette er oppfylt. Dersom behandlingen begrenses, vil personopplysningene kun lagres.

 • Protestere: Der vår behandling har grunnlag i berettigede interesser, har du rett til å protestere mot behandlingen av personopplysningene dine. Dersom du protesterer, skal vi stanse den aktuelle behandlingen, med mindre det foreligger tvingende berettigede grunner til å fortsette behandlingen. Du kan også reservere deg mot behandling av personopplysninger som angår deg til markedsføring, herunder profilering i den grad dette er knyttet til direkte markedsføring.

 • Dataportabilitet: Dersom vi behandler personopplysninger om deg basert på samtykke eller for å gjennomføre en avtale og personopplysningene behandles automatisk, kan du be oss om å utlevere personopplysningene til deg eller til en tredjepart i et strukturert, alminnelig anvendt og maskinleselig format.

Dersom vi behandler personopplysninger på grunnlag av ditt samtykke, kan du til enhver tid trekke tilbake samtykket ved å kontakte oss. Dersom samtykket gjelder medlemsklubben XXL Reward, kan du enkelt gjøre dette ved å melde deg av XXL Reward ved å følge linken som er inntatt nederst i hver epost. Du kan også endre og se dine personopplysninger på «Mine sider», og trekke tilbake ditt samtykke her. For å ta i bruk dine rettigheter kan du kontakte kundeservice. Du finner kontaktinformasjonen i innledningen til denne personvernerklæringen.

Vi vil be deg om å bekrefte identiteten din eller å oppgi ytterligere informasjon før vi lar deg ta i bruk dine rettigheter overfor oss. Dette gjør vi for å være sikre på at vi kun gir tilgang til dine personopplysninger til deg - og ikke noen som gir seg ut for å være deg.

Datatilsynet og klagemuligheter

Datatilsynet er ansvarlig for å føre kontroll med at personvernregelverket overholdes, samt føre tilsyn med norske selskapers behandling av personopplysninger. Hvis du har klager knyttet til vår behandling av personopplysningene dine, kan du kontakte oss når du vil.

Vi benytter Datatilsynet i Norge som ledende tilsynsmyndighet for grenseoverskridende behandling etter GDPR artikkel 56, og du kan derfor rette eventuell klage til Datatilsynet.

Kontaktinformasjon til Datatilsynet finner du på Datatilsynets hjemmeside: www.datatilsynet.no. På hjemmesiden finner du også ytterligere informasjon om våre plikter etter den gjeldende personvernlovgivningen.

Endringer

Fra tid til annen kan vi revidere denne personvernerklæringen, for eksempel som følge av at behandlingen vår av personopplysninger endrer seg, eller som følge av endringer i personvernlovgivningen. Når personvernerklæringen endres, vil vi publisere en oppdatert versjon på hjemmesiden vår. Hvis vi gjør større endringer i personvernerklæringen vår, vil vi gi deg beskjed, og ved behov vil vi be om ditt samtykke på nytt.

close icon

Velkommen til vår nye nettbutikk! Klikk her for å gå tilbake til den gamle xxl.no

Bli med i XXL Reward

Medlemmer får bonuspoeng på alle kjøp!