79,-

Produktbeskrivelse Arrow-down Created with Sketch.

TF2 en av verdens mest solgte vannavstøtende teflonsprayer, og beskytter mot smuss og skitt. Sykkeloljen smører og etterlater seg et beskyttende lag og er meget holdbar. Kan også brukes på motorsykler, biler, båter, etc.

Ekstremt brannfarlig
Gjentatt eksponering kan gi tørr eller sprukket hud. Oppbevares utilgjengelig for barn. Holdes vekk fra antennelseskilder. Røyking forbudt.

Unngå innånding av spraytåke. Unngå hudkontakt. Får man stoffet i øynene: Skyll straks grundig med store mengder vann, og kontakt lege. Ved svelging må lege kontaktes øyeblikkelig, og vis etiketten eller emballasjen til legen. Må bare brukes på godt ventilerte steder. Trykkbeholder. Skal beskyttes mot sollys og må ikke utsettes for temperaturer over 50 grader. Må ikke punkteres eller brennes, selv ikke når den er tom. Må ikke anvendes i nærheten av åpen ild eller glødende materiale.

Close Created with Sketch.

Velkommen til vår nye nettbutikk! Klikk her for å gå tilbake til den gamle xxl.no

Close Created with Sketch.

Denne nettsiden bruker cookies

Abonner på vårt nyhetsbrev

Ved å melde deg på godkjenner du våre betingelser.