3 for 2 på alle klær til barn & junior! Se hele utvalget

Villmark

Vi har et stort utvalg villmarksutstyr for deg som trives ute i villmark. Enten du foretrekker kortere turer eller villmark-camping, finner du villmarksklær og annet nyttig utstyr her.

Handle etter kategori

Hva er villmark i Norge?

Ifølge Store norske leksikon er villmark naturområder som ikke er vesentlig forstyrret av menneskelig aktivitet. Mer konkret betyr det områder som er mer enn fem kilometer fra nærmeste tekniske inngrep som vei, jernbane og lignende, og som ikke har vært påvirket av hogst og beite gjennom lang tid. I 2018 utgjorde villmarkspregede naturområder rundt 12 prosent av arealet i Norge.

Hva går allemannsretten i friluftsloven ut på?

Allemannsretten definerer våre rettigheter til fri bruk av utmark i Norge, og skal også ta hensyn til miljøverdier, landbruk, grunneiere og andre som er ute i naturen. Allemannsretten gjelder for alle og inkluderer rett til opphold, ferdsel og høsting i naturen. Motorisert ferdsel er ikke en del av allemannsretten.


Hva er forskjellen på innmark og utmark?

Innmark er vanligvis definert som dyrket jord og kulturbeite, inkludert enger og små deler av udyrket jord dersom de er innenfor samme område. Gårdsplasser og hustomter er også juridisk sett definert som innmark. Jord utenom dette er derfor utmark, og inkluderer blant annet skog, fjell og kystområder.

close icon

Velkommen til vår nye nettbutikk! Klikk her for å gå tilbake til den gamle xxl.no

Bli med i XXL Reward

Motta gode tilbud og utvidede garantier.