Skincleaner 70 ml 19/20, rengjøringsmiddel for skifeller, Blå

179,-

Produktbeskrivelse Arrow-down Created with Sketch.
Rensevæske for alle typer felleski. Festevoks og klister etterlater rester i sporene, som fester seg i fellene på felleskiene. Derfor er rens viktig. 70 ml.

Fjerner smuss og rester forsiktig, og gjenoppretter full funksjon i fellene. Skin Cleaner passer lett i enhver lomme, slik at man alltid kan ha den tilgjengelig når det trengs. Også egnet for tur- og fjellskifeller.

ADVARSEL
Inneholder isopropyl. Meget brannfarlig væske og damp. Gir alvorlig øyeirritasjon. Kan fora_rsake døsighet eller svimmelhet.

Holdes vekk fra varme/gnister/a_pen flamme/varme overflater. Røyking forbudt. Hold beholderen tett lukket.

VED KONTAKT MED ØYNE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. Treff tiltak mot statisk elektrisitet. Ikke inna_nd støv/røyk/gass/ta_ke/damp/aerosoler.

Unnga_ inna_nding av damp og sprøyteta_ke. Brukes utendørs eller ved tilstrekkelig ventilasjon. Bruk vernehansker av nitril eller neoprengummi. Ved hudkontakt, vask med sa_pe og vann. Fjern tilsølte klær. Lagres som brannfarlig væske.

Irriterende. Damp kan fora_rsake døsighet og svimmelhet. Irriterer øynene. Meget brannfarlig.
Close Created with Sketch.

Velkommen til vår nye nettbutikk! Klikk her for å gå tilbake til den gamle xxl.no

Close Created with Sketch.

Denne nettsiden bruker cookies

Abonner på vårt nyhetsbrev

Ved å melde deg på godkjenner du våre betingelser.