Sesongslutt! Opptil 50% på en mengde vintervarer! Kjøp her

Instructions Mackenzie Tiveden tent (NO, SE, DK and FI)

1.

NO: Finn et sted å sette opp teltet som er mest mulig flat og jevn, uten steiner, røtter og annet skarpt underlag. Det vil beskytte bunnen og gjøre det mest behagelig å sove i teltet.

SE: Hitta en plats att sätta upp tältet som är så slät och jämn som möjligt, utan stenar, rötter och andra ojämnheter. Det skyddar botten och gör det så bekvämt som möjligt att sova i tältet.

DK: Find et sted at slå telt op, der er så plant og jævnt som muligt, uden sten, rødder og andet skarpt underlag. Det skåner bunden og vil gøre det mest behageligt at sove i teltet.

FI: Etsi telttapaikka, jossa on mahdollisimman tasainen ja sileä alusta, jossa ei ole kiviä, juuria ja muuta terävää. Silloin teltan pohja ei rikkoudu ja teltassa nukkumisesta tulee mukavampaa.

NOR23 Monteringsanvisning Mackenzie Telt 1
NOR23 Monteringsanvisning Mackenzie Telt 1 (2)

2.

NO: Fold ut stengene. Det er viktig å montere disse slik at holkene går helt i hverandre, for å unngå brudd.


SE:
Vik ut stängerna. Det är viktigt att montera dessa så att de sitter ordentligt ihop för att undvika brott.


DK:
Fold stængerne ud. Det er vigtigt at montere disse, så samlingerne går helt ind i hinanden, for at undgå brud.


FI:
Avaa kaaret. Kaaret on tärkeää kiinnittää siten, että holkit menevät kokonaan yhteen, jotta kaaret eivät mene rikki.

NOR23 Monteringsanvisning Mackenzie Telt 2

3.

NO: Legg ut og plugg opp teltet i bakenden og mot vindretningen hvis det blåser.


SE:
Lägg ut och plugga fast tältet i bakänden och mot vindriktningen om det blåser.


DK:
Læg teltet ud, og fastgør det i bagenden og mod vindretningen, hvis det blæser.


FI:
Avaa ja kiinnitä teltta takaa ja tuulen suuntaan, jos on tuulista.

NOR23 Monteringsanvisning Mackenzie Telt 3

4.

NO: Tre i stengene. Kanalåpningen har samme farge som teltstangen. Det er ulik lengde på stengene og ulike farger, så sjekk at fargen på stanga har lik farge som kanalåpningen.


SE:
Trä i stängerna. Kanalens öppning har samma färg som tältstången. Stängerna har olika längder och olika färger, så kolla att stången har samma färg som kanalöppningen.


DK:
Før stængerne ind. Kanalåbningen har samme farve som teltstangen. Stængerne har forskellig længde og farve, så kontrollér, at stangen har samme farve som kanalåbningen.


FI:
Pujota kaaret. Kanavan aukko on samanvärinen kuin telttakaari. Kaaria on eripituisia ja erivärisiä, joten tarkista, että kaari on samanvärinen kuin kanavan aukko.

NOR23 Monteringsanvisning Mackenzie Telt 4
NOR23 Monteringsanvisning Mackenzie Telt 4 (2)

5.

NO: Vær sikker på at alle stengene sommer helt ned i stanglommen på motsatt side.


SE:
Se till att alla stänger når hela vägen ned i stångfickan på motsatt sida


DK:
Sørg for, at alle stængerne kommer helt ned i stanglommen på den modsatte side.


FI:
Varmista, että kaikki kaaret ovat kunnolla kiinni vastakkaisella puolella

NOR23 Monteringsanvisning Mackenzie Telt 5

6.

NO: Vent med å sette den andre enden av stangen ned i stangkoppen før alle stengene er tredd i.


SE:
Vänta med att sätta ned den andra änden av stången i stånghylsan innan du trätt i alla stänger.


DK:
Vent med at sætte den anden ende af stangen ned i stangkoppen, indtil alle stængerne er ført ind.


FI:
Älä kiinnitä kaaren toista päätä kiinni ennen kuin kaikki kaaret on pujotettu läpi.

NOR23 Monteringsanvisning Mackenzie Telt 6

7.

NO: Løsne innstrammingen helt før du setter stengene på plass i stangkoppen.


SE:
Lossa spänningen helt innan du sätter stängerna på plats i stånghylsan.


DK:
Løsn opstramningen helt, før du sætter stængerne på plads i stangkoppen.


FI:
Löysää kiristys kokonaan ennen kuin laitat kaaret paikoilleen niille tarkoitettuun kiinnikkeeseen.

NOR23 Monteringsanvisning Mackenzie Telt 7

8.

NO: Stram opp alle stengene.


SE:
Spänn upp alla stänger.


DK:
Stram alle stængerne op.


FI:
Kiristä kaikki kaaret.

NOR23 Monteringsanvisning Mackenzie Telt 8

9.

NO: Dra ut og fest den andre enden av teltet


SE:
Gå ut och fäst andra änden av tältet


DK:
Træk den anden ende af teltet ud, og fastgør den.


FI:
Vedä teltta auki ja kiinnitä teltan toinen puoli

NOR23 Monteringsanvisning Mackenzie Telt 9
NOR23 Monteringsanvisning Mackenzie Telt 9 (2)

10.

NO: Sjekk at teltet står rett og stram godt hele veien rundt. Teltet skal være i spenn, men ikke så mye at det endrer teltets form


SE:
Kontrollera att tältet är rakt och spänt runt om. Tältet ska vara spänt men inte så mycket att det ändrar tältets form


DK:
Kontrollér, at teltet står lige og stramt hele vejen rundt. Teltet skal være i spænd, men ikke så meget, at det ændrer teltets form


FI:
Tarkista, että teltta on suorassa ja kangas kireällä joka puolelta. Teltan tulee olla kireä, mutta ei niin kireä, että teltan muoto muuttuu

NOR23 Monteringsanvisning Mackenzie Telt 10

11.

NO: Hvis teltet blir “hengende” vil det påvirke teltets egenskaper.


SE:
Om tältet ”hänger” kommer det att påverka tältets egenskaper.


DK:
Hvis teltet "hænger", vil det påvirke teltets egenskaber.


FI:
Jos teltta "roikkuu", se vaikuttaa teltan ominaisuuksiin.

NOR23 Monteringsanvisning Mackenzie Telt 11

12.

NO: Pluggene settes ned i vinkel. Unngå å la pluggene stå opp av jorda


SE:
Tryck ned tältpinnarna snett. Se till att de inte sticker upp ur marken


DK:
Pløkkerne sættes ned i vinkel. Undgå at lade pløkkerne stikke op af jorden


FI:
Kiilat työnnetään viistosti maahan. Älä jätä kiiloja maahan pystyyn

NOR23 Monteringsanvisning Mackenzie Telt 12

13.

NO: Teltet står gjerne bra med få plugger, men du vet aldri når været kan snu, så vi anbefaler alltid å feste det godt uansett


SE:
Tältet kan stå bra med få tältpinnar men man vet aldrig när vinden vänder, så vi rekommenderar att du alltid fäster det ordentligt


DK:
Teltet kan fint stå med få pløkker, men man ved aldrig, hvornår vejret skifter, så vi anbefaler altid at fastgøre det godt alligevel.


FI:
Teltta voi hyvin pysyä muutamalla kiilalla, mutta koskaan ei tiedä, milloin sää muuttuu, joten suosittelemme aina kiinnittämään sen hyvin

NOR23 Monteringsanvisning Mackenzie Telt 13

14.

NO: Bruk alle bardunene for å sikre god stabilitet. Væromslag kan skje midt på natta, og du sover bedre når teltet et godt sikret.


SE:
Använd alla vindlinor för att säkerställa god stabilitet. Väderomslag kan ske mitt i natten, och du sover bättre när tältet är väl säkrat.


DK:
Brug alle barduner for at sikre god stabilitet. Vejret kan slå om midt om natten, og du sover bedre, når teltet er godt sikret.


FI:
Käytä kaikkia telttanaruja, jotta teltta on varmasti tukeva. Sää voi muuttua keskellä yötä, ja nukut paremmin, kun teltta on hyvin kiinnitetty.

NOR23 Monteringsanvisning Mackenzie Telt 14

15.

NO: Bardunene justeres enkelt ut og inn.


SE:
Vindlinorna justeras enkelt ut och in.


DK:
Bardunerne justeres let ind og ud.


FI:
Telttanarut on helppo säätää.

NOR23 Monteringsanvisning Mackenzie Telt 15

16.

NO: Beste bardunering er å strekke alle ut i en vifteform fra teltets midtpunkt.


SE:
Det bästa är att sträcka ut alla i en solfjädersform från mitten av tältet.


DK:
Den bedste bardunstøtte opnås ved at strække alle barduner ud i vifteform fra teltets midtpunkt.


FI:
Narut kannattaa vetää viuhkan muotoon teltan keskeltä.

NOR23 Monteringsanvisning Mackenzie Telt 16

17.

NO: Teltet kan gjerne brukes uten innertelt, men innerteltet har enkel montering med klips og kroker. Begynn med klipsen som har oransje bånd. Den monteres bak i teltet på klipsen med bånd i samme farge.


SE:
Tältet går bra att använda utan innertält men detta monteras enkelt med clips och krokar. Börja med clipset som har orange band. Det monteras bak i tältet på clipset med band i samma färg.


DK:
Teltet kan udmærket bruges uden indertelt, men det er nemt at montere inderteltet med clips og kroge. Start med den clips, der har et orange bånd. Den monteres bagest i teltet på clipsen med bånd i samme farve.


FI:
Telttaa voi usein käyttää ilman sisätelttaa, mutta sisäteltta on helppo asentaa klipseillä ja koukuilla. Aloita klipsistä, jossa on oranssi nauha. Se kiinnitetään teltan takaosaan klipsiin, jossa on samanväriset nauhat.

NOR23 Monteringsanvisning Mackenzie Telt 17

18.

NO: Fortsett deretter med den andre klipsen bakerst, før du begynner med krokene langs veggene og taket i teltet.


SE:
Fortsätt sedan med den andra klämman bakerst innan du börjar med krokarna längs tältets väggar och tak.


DK:
Fortsæt derefter med den anden clips bagest, inden du starter med krogene langs teltets vægge og loftet.


FI:
Jatka sitten toisella pidikkeellä takana, ennen kuin kiinnität koukut teltan seiniä ja kattoa pitkin.

NOR23 Monteringsanvisning Mackenzie Telt 18

19.

NO: Jobb deg deretter fremover mot utgangen i teltet til alle klips og kroker er festet. Innerteltet trenger ikke å demonteres etter hver tur.


SE:
Arbeta dig sedan framåt mot utgången i tältet tills alla clips och krokar är fästa. Innertältet behöver inte demonteras efter varje användning.


DK:
Arbejd dig derefter frem mod udgangen i teltet, indtil alle clips og kroge er fastgjort. Inderteltet behøver ikke at afmonteres efter hver tur.


FI:
Jatka sitten eteenpäin kohti teltan uloskäyntiä, kunnes kaikki klipsit ja koukut ovat kiinni. Sisätelttaa ei tarvitse purkaa jokaisen yöpymisen jälkeen.

NOR23 Monteringsanvisning Mackenzie Telt 19
close icon

Velkommen til vår nye nettbutikk! Klikk her for å gå tilbake til den gamle xxl.no

Bli med i XXL Reward

Medlemmer får bonuspoeng på alle kjøp!