Begynne å spille golf? Slik kommer du i gang

Begynne å spille golf? slik kommer du i gang

Lurer du på hvordan du kommer i gang med å spille golf? Her har vi samlet gode tips og råd om alt fra golfregler til golfutstyr, enten du har lyst til å begynne med golf eller bare er nysgjerrig på om golf kan være noe for deg.

Å spille golf er noe som passer for alle. Golf gir fine naturopplevelser, er god trening og gjør godt for både den fysiske og mentale helsen. I tillegg er det sosialt å spille golf sammen. For deg som liker konkurranse, er golf også midt i blinken.

Hvordan spilles golf?

Enkelt forklart spilles golf på en gressbelagt golfbane med flere ulike typer gress, samt hindringer i form av sand (bunkere) og vann.

Vanligvis spiller man en runde på 18 eller 9 hull, avhengig av hvor mye tid man vil bruke. Det tar rundt fire timer å fullføre en runde på 18 hull.

Målet er å få golfballen fra utslagsstedet og ned i hullet på færrest mulig slag, og ut fra den mest grunnleggende regelen i golf - ballen spilles slik den ligger. Det betyr at det stedet ballen stopper etter et slag, er det stedet du skal slå ballen fra på neste slag.

Veien til golf

For å få lov til å spille golf på en vanlig golfbane (bortsett fra Pay & Play, se lenger ned i artikkelen), må du ha medlemsskap i en golfklubb.

Tidligere måtte man ta grønt kort for å bli medlem i en golflubb. I dag har man gått bort fra dette, for å gjøre det enklere å kunne komme i gang med golf.

Grønt kort er erstattet med Veien til golf - som er et nybegynnerkurs i golf.

Et nybegynnerkurs i golf varer bare noen dager, og du trenger ikke å ta noen som helst eksamen på slutten av kurset.

Veien til golf gir deg en praktisk innføring i golf, og tar for seg alt fra sikkerhet på golfbanen, regler, grunnleggende golfteknikk og også golfetikette - hvordan du skal te deg og oppføre deg på en golfbane.

I tillegg får du muligheten til å prøve deg på golfbanen.

Når du har gjennomført nybegynnerkurset Veien til golf, er du klar for å melde deg inn i golfklubben.

Ta kontakt med den klubben du ønsker å bli medlem av, for å finne ut når de tilbyr kurs.

Øv deg på driving range

For å lære seg å slå riktig, er det nyttig å bruke tid på en driving range. Der kan du øve deg på golfslag og golfsvingen.

Det er viktig at du ikke bare trener med drivere eller de jernkøllene som gir lange slag.

Det er selvfølgelig gøy å se ballen fly langt, men også nærspillet i golf er viktig. Derfor bør du også trene på de korte jernslagene hvis du vil forbedre handikapet ditt.

Begynne å spille golf? slik kommer du i gang 2

IDYLL: Golf er en super aktivitet, og passer for alle.

Hva er handikap i golf?

Formålet med handikapsystemet er å jevne ut forskjellene mellom golfspillere på ulike nivå, slik at nybegynnere med høyt handikap kan sammenligne resultatene sine med mer erfarne spillere med lavt handikap.

Dette gjøres ved at spillerne får en numerisk verdi med en desimal mellom 0,0 og 54,0, som de kan trekke fra bruttopoengene.

Man kan redusere og øke handikapet gjennom å spille golfrunder. Hvis man spiller bedre enn handikapet sitt, reduseres handikapet. Hvis man spiller dårligere enn handikapet sitt, økes handikapet.

På nybegynnerkurs i golf lærer du mer om hvordan du øker og reduserer handikapet ditt.

Par er det antallet slag en dyktig golfspiller i teorien skal klare å gå en runde golf på. Det oppgis par for hele banen, samt for hvert enkelt hull.

Målet når man begynner å spille, er å gå på handikap 36. Dette innebærer at man kan gå banen på 36 slag utover banens par for å gå på sitt eget handikap – det vil si at hvis banen har 72 i par (noe som er det vanligste), får man 72 + 36 = 108 slag.

Hvis man fordeler disse 36 slagene over banens 18 hull, betyr det at man får hvert hull på to slag over par for å gå hvert hull på sitt eget handikap. På et hull med par 4 får man altså gå på seks slag for å gå på sitt eget handikap.

Slopeverdi i golf

Alle golfbaner har en egen «karakter» som kalles slopeverdi. Denne angir hvor lett eller vanskelig banen er sammenlignet med andre golfbaner.

Hvis du for eksempel har 36 i handikap, betyr ikke det at du alltid får samme antall ekstraslag på banen.

36 i handikap kan gi 36 ekstra slag på én bane, men hele 40 på en annen. Dette skyldes at den andre banen anses som vanskeligere og har en høyere slopeverdi, og du får derfor flere slag på deg for å fullføre banen.

Utslagssted i golf

Hvor mange ekstraslag du får, avhenger også av hvilket utslagssted du slår ut fra.

Et hull vil ha flere utslagssteder, som gir ulik avstand til hullet. Hensikten med dette er å ta hensyn til ferdighetsnivået. Jo lengre lengde, jo mer krevende. En profesjonell spiller, som slår langt, har andre forutsetninger enn en nybegynner som sliter mer med å få til de lange slagene.

Å velge riktig teested til ens eget nivå, gjør både at spillet går raskere, og det blir morsommere å spille.

Utslagsstedet oppgis som et tall, og representerer banelengden ved utslag fra det stedet. 48 tilsvarer for eksempel en banelengde på 4800 meter, mens utslag fra 62 gir en banelengde på 6200 meter.

På enkelte baner er utslagsstedet oppgitt etter fargekoder, som er den gamle måten å gjøre det på.

De fire teene er inndelt etter farge:

 • Rød – nærmest hullet. Ble tidligere anbefalt for damer, og for herrer med handikap 36 eller høyere.
 • Blå – nest nærmest hullet. Ble tidligere anbefalt for kvinnelige elitespillere.
 • Gul – nest lengst fra hullet. Ble tidligere anbefalt for herrer med handikap 36 eller lavere.
 • Hvit – lengst fra hullet. Ble tidligere anbefalt for mannlige elitespillere.

Vi anbefaler å gå et utslagssted frem. Da vil golfrunden gå raskere, slik at man sparer tid.

Spillformen poengbogey

Poengbogey er en vanlig spilleform, og som navnet antyder, gjelder det å samle så mange poeng som mulig. Denne spilleformen passer perfekt når spillere med ulikt handikap spiller sammen.

Poengene blir beregnet på følgende måte:

 • Hvis du klarer et hull på ditt handikap, får du: 2 poeng
 • Hvis du har ett slag for mye, får du: 1 poeng
 • Hvis du har enda flere slag, får du: 0 poeng
 • Hvis du har ett slag bedre enn ditt handikap: 3 poeng
 • Hvis du har to slag bedre enn ditt handikap: 4 poeng
 • Hvis du har tre slag bedre enn ditt handikap: 5 poeng
 • Hvis du har fire slag bedre enn ditt handikap: 6 poeng

Når du går et hull på ditt eget handikap, får du altså to poeng. Hvis du går hele banen på i gjennomsnitt to poeng per hull, dvs. til sammen 36 poeng, har du gått hele banen på ditt handikap.

Poengbogey regnes som en snill spilleform i golf, ettersom man ikke kan få minuspoeng.

Pay & Play

Såkalte Pay & Play-baner blir stadig mer vanlig. Der kan du spille uten å være medlem i en klubb.

Pay & Play-baner er ofte noe enklere enn vanlige baner. De passer utmerket hvis du vil prøve å spille før du melder deg på et nybegynnerkurs. På de fleste Pay & Play-baner kan man leie basissett med køller.

Utstyr til golf

Når du skal begynne å spille golf, trenger du en del golfutstyr. Basisutstyret består av golfkøller, golfballer, pegger, greengaffel, golfhåndkle og scorekort. Alt dette får du fint plass til i en golfbag. I tillegg til dette trenger du et par gode golfsko, egnede klær og golfhansker.

Golfkøller

Under en golfrunde har du lov til å ha med deg maksimalt 14 golfkøller. Golfkøller er inndelt i følgende kategorier: driver, wood, hybrid, jern, wedge og putter.

Driver

En driver er en golfkølle som kun brukes til utslag fra tee. Den kjennetegnes av et stort køllehode. Dette er den køllen som er vanskeligst å beherske, men også den som går lengst når man lærer seg å bruke den.

Wood

En wood er stort sett ikke laget av tre lenger, men enten titan eller metall. Denne typen golfkøller egner seg for lange slag, for eksempel som et alternativ til driver ved utslag eller ved lange fairwayslag.

Hybridkølle

Hybridkøller er en relativt ny kølletype. Det er en kombinert wood- og jernkølle som for en stor del har erstattet de lange jernkøllene. Fordelen er at de har et jevnere treffbilde og slår lengre enn jernkøllene.

Jernkølle

Jernkøller brukes først og fremst ved middels lange slag og til kortere slag inn mot greenen. Køllene er inndelt etter lengde: Lange jern (1-4, som ofte erstattes av hybridkøller), middels lange jern (5-7) og korte jern (8-Pw). Vinkelen ligger mellom 16 og 45 grader (loft).

Wedge

Wedger er også jernkøller, men med en loft som er høyere enn 45 grader. Det gjør at ballen ikke går veldig langt, men at den går høyt og stopper relativt fort når den lander. Det viktigste spillet på golfbanen er nærspillet rundt greenen, som er fra ca 100 meter til hullet, og her er en god wedge gull verdt. Køller i denne kategorien er pitching wedge, gap wedge, sand wedge og lob wedge, der sandkøllen først og fremst er beregnet på slag fra bunkeren. Usikker på hvilke wedger du bør satse på? Les våre tips og råd til hvordan du kan forbedre nærspillet med riktig wedge.

Putter

En putter er en golfkølle som stort sett brukes på greenen. Den finnes i mange ulike varianter med forskjellige typer skaft og køllehoder. Her har spillere ofte ulik smak, og det anbefales å prøve seg frem til man finner en som passer. Mange vil hevde at putteren er den absolutt viktigste køllen du har i bagen. Det er kanskje ikke så rart. Det er den du bruker mest, siden du bruker den 1-2 ganger - og noen ganger enda flere - for hvert hull.

Begynne å spille golf? slik kommer du i gang 3

PUTTER: Mange mener putteren er den viktigste golfkøllen du har i bagen.

Golfballer

Det finnes et enormt utvalg av golfballer.

En golfball består av flere lag, normalt to, tre eller fire lag, med et ytterskall som har mange små groper (dimples). Generelt sett kan man si at jo flere lag ballen består av, desto mykere er den og desto mer skrur den.

Hvis du er en spiller som er flink til å få ballen på fairway, men har problemer med nærspillet, kan det være lurt å prøve en litt mykere ball, som gir mer følelse og spinn. Det blir noe vanskeligere å få de lange driverslagene rette, men til gjengjeld tjener du på det i nærspillet.

Dersom du sliter med at de lange slagene dine spinner avgårde mot høyre eller venstre, kan det lønne seg å prøve en litt hardere golfball med mindre spinn. Ulempen med disse ballene er at lavere spinn gjør at ballen ikke stopper like fort på greenen.

Prøv å hold deg til én type golfball. Å bytte mellom baller som spinner mye og baller som nesten ikke spinner, gjør spillet vanskeligere. Å ha en balltype som man føler seg trygg på, gir ekstra selvtillit, og det gjør at man spiller bedre.

Ha med deg flere golfballer på banen. Ballene kan lett bli borte hvis du sleiver skikkelig, eller hvis de havner i vannet.

Begynne å spille golf? slik kommer du i gang 4

Golfball: Pass på at du alltid har med deg flere golfballer, siden det er fort gjort å miste dem under golfrunden.

Golfbag og golftralle til å frakte golfkøllene

En god og funksjonell golfbag er viktig. I golfbagen oppbevarer du golfkøller, golfballer og annet golftilbehør mens du spiller.

Det finnes en rekke forskjellige golfbager, og behov og personlige preferanser er med på å avgjøre hva som er rett golfbag for deg.

De enkleste bagene bærer du over skulderen. Hvis du spiller ofte, kan du vurdere å kjøpe en golftralle. Da slipper du å bære rundt på bagen.

Det finnes også golfbager som er utstyrt med hjul, såkalte trallebager.

Spiller du ofte golf i regn og rufsete vær? Da kan det være greit å vurdere å gå for en vanntett golfbag. Det finnes også regntrekk til golfbag.

Dersom du skal på golfferie vil en reisebag eller et reiseetui gi god beskyttelse til golfkøllene under transport.

Begynne å spille golf? slik kommer du i gang 5

GOLFBAG: En god og praktisk golfbag gir en bedre golfopplevelse.

Bør jeg velge golfsko med eller uten spikes?

En golfrunde med 18 hull tar cirka fire timer. Det gir mye belastning på føttene. Golfsko er derfor en svært viktig del av utstyret.

Dagens golfsko utnytter og understøtter fotens naturlige bevegelser. Det er viktig at foten og skoen fungerer godt sammen, slik at man kan optimalisere kraftoverføringen.

Tradisjonelt sett har golfsko hatt en eller annen form for spikes på yttersålen.

Nå finnes det golfsko både med og uten spikes.

På vått underlag, eller på golfbaner med mye kupert terreng, er golfsko med spikes et godt alternativ, men spikless golfsko - altså sko uten spikes - gir også ekstremt bra grep, og har som regel bedre demping og mindre slitasje på greenen.

Enkelte golfklubber tillater kun såkalte softspikes eller golfsko uten spikes.

Golfhanske

En golfhanske gir mange fordeler. Den har en litt klebrig overflate som gir bedre grep og sikker kontakt med golfkøllen. Husk at passform, grep og generell kvalitet har mye å si for hvor godt grep hansken gir.

For eksempel vil en skinnhanske føles mer behagelig på og gi bedre grep enn en golfhanske i syntetmateriale. Samtidig har hansker i syntet bedre holdbarhet.

Godt vedlikehold gir golfhansken din bedre brukstid.

Hvis du er høyrespiller, bruker du golfhansken på venstre hånd, og motsatt hvis du er venstrespiller.

Golfpegger og greengaffel

En golfpeg, eller tee, er en liten pinne i tre eller plast, som du bruker til å plassere ballen på ved utslag, og gjør det enklere å treffe golfballen.

På mange golfbaner krever man nå også at spillerne har med seg en greengaffel.

En greengaffel er et lite gaffelformet verktøy som brukes til å reparere merker som golfballen har laget på greenen.

Det er også greit å ha med seg et lite mikrofiberhåndkle til å rengjøre køllene med.

Golf-GPS og avstandsmåler

GPS-golfklokke kan være en stor fordel når du spiller golf, da de viser deg den eksakte avstanden til fairway, bunker eller på greenens forkant, bakkant eller senter - uansett hvor du er på banen.

Kartene inneholder informasjon om vegetasjon, slik at du alltid vet når det er hindringer foran. Dermed får man oversikt over banens geografi i god tid.

Dette gjør at du kan spare mye tid på golfrunden.

En range finder - også kalt avstandsmåler eller lasermåler - er også et godt alternativ som hjelpemiddel for å finne avstanden til hullet.

Termliste golf

Tee – Utslagsområde
Green – Det finklipte området rundt hullet/flagget
Fairway – Det finklipte området mellom tee og green
Rough – Litt lengre og mer problematisk gress ved siden av fairway. Deles av og til opp i rough og semi-rough
Bunker – Del av banen der gresset er fjernet og erstattet med sand
Vannhinder – Innsjø eller dam langs banen som det er viktig å unngå. Man skiller mellom vannhinder og sidevannshinder
Drive – Utslag fra tee med en driver
Peg – Liten pinne av tre som spilleren plasserer ballen på før første slag fra tee
Hole-in-one – Ballen treffer hullet på første slag fra tee
Albatross – Når du klarer et hull på tre slag mindre enn hullets par
Eagle – Når du klarer et hull på to slag mindre enn hullets par
Birdie – Når du klarer et hull på ett slag mindre enn hullets par
Par – Veiledende antall slag for et hull
Bogey – Når du klarer et hull på ett slag mer enn hullets par
Dobbel bogey – Når du klarer to hull på ett slag mer enn hullets par
Trippel bogey – Når du klarer tre hull på ett slag mer enn hullets par
Poengbogey – Spilleform som går ut på å samle så mange poeng som mulig. Passer perfekt når man er spillere med ulikt handikap
Hook – Slag der ballen skrur kraftig til venstre etter å ha startet noe til høyre (gjelder for høyrespillere)
Slice – Slag der ballen skrur kraftig til høyre etter å ha startet noe til venstre (gjelder for høyrespillere)
Draw – Som en hook, men med svakere skru (gjøres av og til med overlegg av gode spillere)
Fade – Som en slice, men med svakere skru (gjøres av og til med overlegg av gode spillere)
Baksving – Den første delen av et slag der køllen føres i en bue bakover fra ballen
Mulligan – Et slag som spilleren gjør om igjen, vanligvis på første tee. Forekommer kun i selskapsgolf
Dogleg – Et golfhull som svinger til høyre eller venstre etter utslagets tiltenkte plassering på fairway

close icon

Velkommen til vår nye nettbutikk! Klikk her for å gå tilbake til den gamle xxl.no

Bli med i XXL Reward

Motta gode tilbud og utvidede garantier.