Opptil 70% på Helly Hansen, Kari Traa & Dæhlie! Se tilbudene

Våpensøknad

Våpensøknad 1

I nettbutikken har vi et stort utvalg av våpen og ammunisjon. Husk også at det er pålagt å fremlegge kvittering/bevis på at du har et våpenskap når du søker om våpenkort. Se alle våre våpenskap her!

Bestille våpen i nettbutikken

Du kan bestille våpen direkte i nettbutikken vår med forsendelse til postkontor eller Post i Butikk med Bring. Når du har sendt din bestilling, må du sende original, politigodkjent våpensøknad (papirsett i tre deler) og kopi av gyldig ID til følgende adresse:

XXL Sport & Villmark

v/ Våpenansvarlig Internett

Postboks 353 - Alnabru

0614 OSLO

Hvis du ser et godt tilbud i nettbutikken på et våpen du ønsker deg, kan du bestille det selv om du ikke har en politigodkjent våpensøknad liggende klar. Vi holder av våpenet for deg, til du får ordnet søknaden hos politiet. Normalt inntil to måneder.

Søknadsskjema

Her kan du søke digitalt: https://www.politiet.no/tjenester/vapen/soke-om-tillatelse-til-vapen/

Søknadsskjema på papir får du hos nærmeste politi og skal sendes til lensmannen eller politikammeret der du er folkeregistrert.

Søknaden blir deretter behandlet av politiet/lensmannen som tar en beslutning om den skal innvilges eller avslås.

Det normale for innvilging av hagle og rifle er at søker er registrert jeger eller aktiv konkurranseskytter. Håndvåpen blir kun innvilget på grunnlag av konkurranse og trening.


Aldersgrense

Aldersgrensen er 18 år på rifle og hagle. Det kan i særskilte tilfeller søkes om dispensjason fra fylte 16 år. For håndvåpen er aldersgrensen 21 år, og det er ikke mulig å søke om aldersdispensasjon fra dette kravet. For håndvåpen kreves også aktivt medlemsskap i skytterklubb i 6 mnd. før søknad kan innvilges.

Avslag

Grunner til avslag kan være at søker ikke har avlagt jegerprøve, ikke er aktiv konkurranseskytter, er under alderskravet, har kriminell bakgrunn eller har særskilte grunner som gjør at søker ikke er egnet til å inneha våpen. Særskilte grunner er ikke spesifisert, men det kan være psykiske lidelser, alkoholisme/misbruk av medikamenter, eller alder.

Alle avslag kan ankes til Politidepartementet.

Tillatelsen

Når politiet har mottatt betalingen av gebyret sender de deg tillatelsen din til å kjøpe (erverve) våpen, våpendeler og ammunisjon. Tillatelsen er gyldig i ett år, og gjelder kun for kjøp av det som står på tillatelsen.

Tillatelsen er et fysisk dokument på tre sider. Alle sidene skal fylles ut av selger ved kjøp.

Politiets eksemplar sendes tilbake til politiet av selger.

Kjøpers eksemplar beholdes av deg. Dette kan brukes som våpenkort og ved kjøp av ammunisjon frem til du får våpenkortet ditt fra politiet.

Selgers eksemplar beholdes av selger. Dette bekrefter at våpen eller våpendelen er solgt og er selgers dokumentasjon på at gjenstanden er hentet.

Registrering av våpenet

Når politiet mottar dokumentasjonen fra selger om våpenet du har kjøpt sjekkes dette opp mot tillatelsen din og registreres i våpenregisteret.

Våpenkort

Deretter mottar du et våpenkort som hører til våpenet ditt. Har du flere våpen skal du ha ett våpenkort per våpen. Du skal alltid ha med deg våpenkortet når du skal bruke våpenet. Har du mistet våpenkortet, må du melde det til politiet. Om du selger våpenet skal du sende våpenkortet inn til politiet.

Har du spørsmål, så kontakt oss gjerne på e-post vapen@xxl.no

close icon

Velkommen til vår nye nettbutikk! Klikk her for å gå tilbake til den gamle xxl.no

Bli med i XXL Reward

Medlemmer får bonuspoeng på alle kjøp!