Våpensøknad

Våpensøknad 1

I nettbutikken har vi et stort utvalg av våpen og ammunisjon. Husk også at det er pålagt å fremlegge kvittering/bevis på at du har et våpenskap når du søker om våpenkort. Se alle våre våpenskap her!

BESTILLE VÅPEN I NETTBUTIKKEN

Du kan bestille våpen direkte i i nettbutikken vår med forsendelse hjem til deg med Bring. Når du har sendt din bestilling, må du sende original, politigodkjent våpensøknad (papirsett i tre deler) og kopi av førerkort, bankkort med foto eller pass til følgende adresse:

XXL sport & villmark

v/ Våpenansvarlig Internett

Postboks 353 - Alnabru

0614 Oslo

Hvis du ser et godt tilbud i nettbutikken på et våpen du ønsker deg, kan du bestille det selv om du ikke har en politigodkjent våpensøknad liggende klar. Vi holder av våpenet for deg, til du får ordnet søknaden hos politiet. Normalt inntil to måneder.

SØKNADSSKJEMA

Å kjøpe og bruke våpen medfører stort ansvar. Derfor er det noen regler og bestemmelser vi må rette oss etter. Søknadsskjema finner du hos politiet og skal sendes til lensmannen eller politikammeret der du er folkeregistrert. Søknaden blir deretter behandlet av politiet/lensmannen som tar en beslutning om den skal innvilges eller avslås.

Her finner du også informasjon om digital våpensøknad: https://www.politiet.no/tjenester/vapen/soke-om-tillatelse-til-vapen/

Det normale for innvilging av hagle og rifle er at søker er registrert jeger eller aktiv konkurranseskytter. Håndvåpen blir kun innvilget på grunnlag av konkurranse og trening.

ALDERSGRENSE

Aldersgrensen er 18 år på rifle og hagle. Det kan i særskilte tilfeller søkes om dispensjason fra fylte 16 år. For håndvåpen er aldersgrensen 21 år, og det er ikke mulig å søke om aldersdispensasjon fra dette kravet. For håndvåpen kreves også aktivt medlemsskap i skytterklubb i 6 mnd. før søknad kan innvilges.

SØKNADEN

En søknad er gyldig i 12 mnd. fra innvilget dato. Det betyr at du har 1 år på deg for å kjøpe våpen. Noen politikamre sitter med eldre søknadsskjemaer hvor det står 6 mnd. gyldighet, men det er 12 mnd. som er gjeldende bestemmelse. Hvis en forhandler har problemer med å skaffe deg det våpenet du ønsker innen denne tidsfristen, eller du av annen grunn ikke får brukt den innen 12 mnd., kan den forlenges med ytterligere 6 mnd. Fornyelse må gjøres av politiet før søknaden går ut, hvis ikke må du søke på nytt.

Send med kopi av medlemskort hvis du søker om et konkurransevåpen, eller kopi av jegeravgiftskort for jaktvåpen. Send også bevis på at søknadsgebyret er betalt.

For tiden er våpengebyret på 1025,- ved førstegangsregistrering, og 512,- pr. søknad etter dette. Du kan søke om flere våpen på samme gebyr. Vi anbefaler en blankett pr. våpen. Disse må leveres inn samlet. For våpendeler (f.eks ekstra løp) til skarpe våpen er gebyret på 256,-.

POSTENE I VÅPENSØKNAD

Våpensøknad 2

1. Din adresse i Folkeregistret avgjør hvilket politikammer du skal sende din søknad til. Eksempel Oslo, Bærum, Romerike eller Follo politikammer. I andre deler av landet er det for eksempel Rogaland Politidistrikt, Trøndelag politidistrikt osv.

2. Her fyller du inn ditt navn og din adresse som er registrert i Folkeregisteret. Du fyller også inn ditt personnummer, fødselskommune, din nåværende stillings, samt telefonnummer hjem/arbeid.

3. Her fyller du ut det våpenet du skal kjøpe. Det er ikke nødvendig å bestemme seg for nøyaktig hvilket våpen du skal ha. Det holder at du skriver for eksempel hagle, kaliber 12. Oppgi om det er snakk om halvautomatisk hagle. Er det snakk om riflekjøp må du oppgi kaliber. Det er altså ikke nødvendig å fylle ut postene fabrikk/merke/modellbetegnelse og nummer når du kjøper hos oss autoriserte forhandlere. Er det derimot privat så må dette fylles ut sammen med selgers navn og adresse.

4. Bruksområdet er hva du skal jakte/konkurrere på. Før opp jaktart eller jakttype om du skal ha jaktvåpen, ok konkurransegren på håndvåpen og konkurransevåpen. Spesifiser konkurransegren/jaktarten for politiets og din egen klarhets skyld. Du kan gjerne spørre i butikken for hjelp om hvilket våpen som skal passe best til det enkelte formål.

5. Har du våpenkort fra før, fyller du inn ditt tidligere våpenkortnummer her. Fyll også inn hvor våpenkortet ble utstedt.

6. Her fyller du ut den jegerforeningen/skytterklubben du er medlem av, for eksempel OSK. På tilslutning godkjent skytterorganisasjon, så er det i OSK sitt tilfelle Norges Skytterforbund (NSF) og Norges Forbund For Praktisk Skyting (NFPS. NB! Egen kontigent).

7. Du fyller inn her inn hva ditt gamle kort omfatter av våpen. Har du ingen våpen skriver du heller ingenting.

8. Hvis du har bestemt deg for hvor du skal handle, fyller du inn navnet på leverandøren, for eksempel XXL Sport og Villmark A/S, men det er ikke nødvendig. Forhandleren fyller inn dette når våpenet ekspederes. Gjelder det privat kjøp, må selgers navn og adresse anføres.

9. Dette er plassen hvor du fyller inn eventuelle ekstraopplysninger. En av disse kan være at du argumenterer for flere våpen av samme type, dispensasjon fra 18 års kravet, arv eller lignende.

10. Oppgi om du har Forsikringsgodkjent våpenskap (FG-skap). Dette er påbudt fra første våpen. Har du kvittering for kjøp av våpenskap, er det lurt å legge ved en kopi.

11. Her fyller du inn sted og dato for signering av søknaden.

12. Hvis du er under 18 år og søker om fravik fra alderskravet, er det her en av dine foresatte skal skrive under.

Resten av skjemaet er det leverandør og Politiet som fyller ut. Dette skjer etter at søknaden har blitt behandlet, stemplet, og godkjent. Det bør normalt ikke ta med mer enn tre uker før du får svar fra Politiet, men enkelte politidistrikt bruker bare noen dager. Høsten er høysesong og du sparer mye tid hvis du unngår denne perioden.

Den blå delen av kjøpetillatelsen din kommer i egen konvolutt. Dette er ditt foreløpige våpenkort. Orginalt våpenkort kommer fra Politiet etter en tid.

AVSLAG

Grunner til avslag kan være at søker ikke har avlagt jegerprøve, ikke er aktiv konkurranseskytter, er under alderskravet, har kriminell bakgrunn eller har særskilte grunner som gjør at søker ikke er egnet til å inneha våpen. Særskilte grunner er ikke spesifisert, men det kan være psykiske lidelser, alkoholisme/misbruk av medikamenter, eller alder.

Alle avslag kan ankes til Politidepartementet.

Når søknaden er ferdigbehandlet, vil den bli sendt tilbake til deg i stemplet og signert stand. Da tar du med deg søknaden til selgeren som siden fyller inn de nødvendige dataene.

Har du spørsmål så send oss gjerne en mail til vapen@xxl.no

close icon

Velkommen til vår nye nettbutikk! Klikk her for å gå tilbake til den gamle xxl.no

Bli med i XXL Reward

Motta gode tilbud og utvidede garantier.