Vi har lagt til nye varer i vårens store SALG! Gjør et kupp nå

Kom i gang med jakt

hunting_2

HVORDAN KOMME I GANG MED JAKT

Jakten er velregulert i Norge. Det er bra for jegere totalt sett, men for nye jegere som vil inn i jaktens mangfoldige verden, kan det synes som mange bestemmelser og reguleringer står i veien. Men husk at jegere har et ansvar idet de beveger seg ut i skog og fjell med et ladd våpen. Det er bare en av grunnene til at jegerprøven er innført som et obligatorisk krav til alle førstegangsjegere. Men la for all del ikke disse kravene til kurs og teori stoppe deg fra å komme i gang. Det er mye enklere enn det synes som, og alt er basert på naturens premisser. Du kommer langt med sunn fornuft. Får du med en kamerat eller flere blir det enda lettere, for da snakker dere mye sammen under opplæring, dessuten får du en jaktkamerat helt fra starten av.

XXL har satt i system en enkel fremgangsmåte som skal hjelpe deg fram til ferdig utdannet og utstyrt jeger. Vi har satt som mål å hjelpe flest mulig som har interesse for jakt med å komme i gang. I samarbeid med en lokal jeger-og fiskerforening arrangerer vi kurs for førstegangsjegere, hjelper deg med å få tatt skyteprøve, gi deg oversikt over jaktmuligheter her i landet og arrangere jaktturer i inn-og utland.

JEGERPRØVEN

Bestått jegerprøve er et krav for å få jaktlisens i Norge. Jegerprøven kan du ta som et kurs mange steder i landet, og selvsagt gjennom oss. Du kan enkelt melde deg opp til jegerprøve hos XXL adventure. Dersom du ikke har et XXL varehus i nærheten som arrangerer kurs kan du ta kontakt med Norges Jeger-og Fiskerforbund i ditt fylke for få opplysninger om kursarrangører. Kurset om jegerprøve har følgende målsettinger:

- Gi en grunnopplæring i hvordan jakt på ulike viltarter foregår.

- Gi kunnskaper om fangst og fangstredskaper og behandling av fangst.

- Gi noe artskunnskap og grunnleggende kjennskap til viltets levemåte.

- Gi grunnopplæring i jaktvåpen, ammunisjon og praktisk skyting.

- Gi innføring i sikkerhet på jakt, human jaktutøvelse og praktisk avstandsbedømmelse.

- Gi en forståelse av jaktloven og andre viktige bestemmelser.

Se på opplæringen som en viktig og nyttig prosess. De fleste kursdeltagerne våre sier det var en veldig interessant tid med praktisk skyteøvelse på skytebane. Om du ikke har våpen selv får du låne et av oss så lenge.

HVOR OMFATTENDE ER KURSET?

Hele kurset skal omfatte 30 timer med undervisning, men du kan bruke 6 av timene på selvstudium. I alt er det ni samlinger, hvorav to er utedager og en er på skytebane. Våre kurs ledes av autorisert instruktør og er godkjent av Direktoratet for Naturforvatning. Kurset avsluttes med skriftlig eksamen som består av 50 spørsmål der deltagerne har tre svaralternativer pr. spørsmål. 40 svar må være riktig besvart.

Når den teoretiske eskamen er bestått og det praktisk obligatoriske kurset på skytebane er gjennomført, sender vi registreringspapirer til Jegerregisteret i Brønnøysund, og du får tilsendt ditt første Jegeravgiftskort. Normalt tar dette to uker. Når du først er registrert vil du hvert år automatisk få tilsendt nytt kort. Du velger selv om du vil betale hvert år, men skal du på jakt et år, må du betale. For tiden er årsavgiften kr 349,- for småviltjegere og kr 442,- om du skal jakte elg, hjort eller villrein.

KJØPE DITT FØRSTE VÅPEN

Når du har tatt Jegerprøven er du samtidig kvalifisert til å søke om å kjøpe våpen. Dette søker du om hos politiet. Vi kan hjelpe deg med søknadspapirer, men du må selv henvende deg til Politiet med de utfylte papirene. For tiden er det et engangsgebyr på kr 1495,- for å løse våpenkort. Les mer om våpenkort og hvordan du skal søke her!

close icon

Velkommen til vår nye nettbutikk! Klikk her for å gå tilbake til den gamle xxl.no

Bli med i XXL Reward

Motta gode tilbud og utvidede garantier.