PRISSKREDET fortsetter - og vi har fylt på med enda flere varer! Se alle tilbud

Jakt

Hos XXL finner du alt du trenger innen jakt og friluft. Vi har et bredt utvalg av jaktklær og jaktutstyr av høy kvalitet slik at du lykkes med din jakt og fiske. Velkommen til et av de ledende jakt-nettbutikkene i Norge, eller besøk våre butikker for tips om utstyr innen jakt og fjellsport.

Handle etter kategorier

Generelle jaktregler i Norge:

Jakttider og fangsttider:

Ifølge Miljødirektoratet er det ikke tillatt med jakt eller fangst i tiden fra og med 24.12 til og med 31.12. Det er heller ikke tillatt å jakte på langfredag, påskeaften eller første påskedag. Ellers er det ditt ansvar som jeger å skaffe deg oversikt over eventuelle lokale fredninger samt hva slags regler som gjelder dersom du skal jakte i et verneområde.

Jegerprøven

For å bli registrert i Jegerregisteret må du ta jegerprøven. Jegerprøven består av et obligatorisk kurs og en elektronisk eksamen. Det obligatoriske kurset er på 30 timer, fordelt på ni obligatoriske samlinger. Jegerprøveeksamen kan avlegges fra det året du fyller 14 år.

Jegerregisteret

Når du har bestått jegerprøven blir du automatisk registrert i jegerregisteret, som gir deg rett til å utøve selvstendig småviltjakt og fangst etter at du er fylt 16 år. Du kan utøve selvstendig storviltjakt fra fylte 18 år.

Jegeravgift og jaktkort

Jaktkortet er et bevis på at du er registrert og har betalt jegeravgift. Denne må fremvises på kontroll under jakt og når du skal ta over eller kjøpe våpen og ammunisjon. Jegeravgiften betales hvert år, og melding om dette blir sendt ut fra Miljødirektoratet i siste halvdel av mars via Altinn eller via post.

Rapportering av jakt- og fangstutbytte

Etter endt jaktår må du rapportere utbyttet fra jakt og fangst til Statistisk sentralbyrå (SSB). Du kan bli ilagt en tilleggsavgift på jegeravgiften neste jaktår dersom du ikke rapporterer inn dette.

close icon

Velkommen til vår nye nettbutikk! Klikk her for å gå tilbake til den gamle xxl.no

Bli med i XXL Reward

Motta gode tilbud og utvidede garantier.