Care Easy skin kit 18/19, fellerengjøringssett, Black/Yellow

210,-

Produktbeskrivelsearrow down icon
Sett med to produkter, for bruk på Fischer felleski. Én 80 ml flaske Easy Skin Cleaner og én 80 ml flaske Easy Anti Ice Skin HF i en praktisk pakke.

Dette er alt du trenger for å ta vare på felleskiene dine, og for å unngå at de iser i løypa. Når du bruker Twin Skin-skiene dine vil fellene over tid samle opp skitt og voks fra sporet, og bli skitne. Det gir dårligere glid og økt risiko for kladding under skiene.

Easy Skin Cleaner er et spesielt renseprodukt for felleski, utviklet for å rengjøre fellene for skitt og smuss fra løypene. Slik oppnår skiene igjen sine fulle glid- og festeegenskaper.

Med Easy Anti Ice Skin HF får du ikke ising i fellene. Den fluorholdige, flytende voksen er spesielt utviklet for å redusere ising som kan oppstå ved skiftende snø- og værforhold.

Ingen av produktene inneholder fettholdige løsemidler som kan føre til at limet under fellene løsner. Det kan derimot skje om man bruker midler som ikke er beregnet for akkurat dette.

ADVARSEL, EASY SKIN CLEANER
Meget brannfarlig væske og damp. Giftig for vannlevende organismer med langvarige virkninger. Oppbevares utilgjengelig for barn. Holdes vekk fra varme / gnister / åpen flamme / varme overflater. Røyking forbudt. Hold beholderen tett lukket. Oppbevares kjølig. Unngå utslipp til miljøet. Samle spill. Bruk eksplosjonsbeskyttet elektrisk, ventilasjons- og belysningsutstyr. Bruk kun ikke-gnistende verktøy. Ta forholdsregler mot statisk utladning. Hvis på hud (eller hår): Fjern straks alt forurenset tøy. Skyll huden med vann. Oppbevares på et godt ventilert sted. Andre farer ikke kjent.

ADVARSEL, EASY ANTI ICE SKIN HF
Produktet er ikke klassifisert som kreftfremkallende eller reproduksjonsgiftig. Kan forårsake døsighet eller svimmelhet. Produktet er ikke klassifisert som giftig for organer ved gjentatt eksponering. Kan være dødelig ved svelging og inn i luftveiene. Aspirasjon av produkt i lungene kan forårsake dødelig kjemisk pneumonitt. Produktet skal håndteres som farlig avfall.
close icon

Velkommen til vår nye nettbutikk! Klikk her for å gå tilbake til den gamle xxl.no

close icon

Denne nettsiden bruker cookies

Abonner på vårt nyhetsbrev

Ved å melde deg på godkjenner du våre betingelser.